OMOM inleder värdefullt samarbete med ytterligare en schysst tillverkare!

OMOM inleder värdefullt samarbete med ytterligare en schysst tillverkare!

Vi är glada att meddela att OMOM har inlett ett spännande och meningsfullt samarbete med ytterligare en tillverkare i Indien som drivs med goda intentioner. De, och vi genom dem, arbetar med Prameya Foundation, en framstående ideell organisation som arbetar för hållbar utveckling och miljöskydd. Vi tror att vi på detta sätt kommer att kunna hjälpa fler att få bra och schyssta arbetsvillkor inom textilbranchen samtidigt som vi bidrar till sociala projekt som verkligen gör skillnad.

Prameya Foundation, med sin passion och strävan att bekämpa klimatförändringens effekter på plats där det behövs, har skapat en betydande påverkan genom projekt som fokuserar på ekosystemskydd, gemenskapsutveckling och miljömedvetenhet. Deras arbete har varit inriktat på områden som det östra Himalayabältet och Sundarbans, där de stöder ursprungssamhällen och arbetar för att bevara värdefulla ekosystem.

omom sociala projekt

I OMOM:s arbetsamma eftersökande efter fler tillverkare som arbetar på det sätt som är viktigt, det vill säga, med schyssta arbetsförhållanden och en vilja att förändra normen inom textilarbete; med framför allt levnadslöner för hantverkaren såväl som humana arbetstider, har vi nu äntligen hittat en till tillverkare med samma vision. 

Detta gör att OMOM nu kan bredda sin produktvariation, samtidigt som vi är med och stöttar framför allt Prameyas projekt med att driva en skola i Sundarbans, där barn lever under extrem fattigdom. Att de kan gå till skolan ger dem en gemeskap där de kan få, förutom en utbildning, mat och en bra miljö att vistas i under dagtid. Tillverkaren vi nu börjar vårt samarbete med är aktivt med och driver skolan framåt genom att exempelvis betala alla vuxna som är involverade i skolans, löner. Vi som varumärke har även möjlighet att gå in och direkt hjälpa till med ekonomiska medel för projekt som behöver drivas igenom i byn runt skolan, vilket vi planerar att göra. Följ oss på bloggen för mer information!

Prameya Foundations första projekt är att bevara mangrovens naturliga livsmiljö och särskilt kvinnorna i byn är mycket entusiastiska över att ansvara för plantering av mangroveträd. De är även starkt engagerade i att driva skolan, där de strävar efter att höja medvetenheten om miljön genom aktiviteter som skolutbildning, kompetensutveckling och agroturism. Organisationen strävar efter att motverka klimatförändringarnas effekter i områden som det östra Himalayabältet och Sundarbans. De tror starkt på att även om bergen och mangroverna har en försumbar påverkan på den globala klimatförändringen, så är de de som straffas mest.

Vi är glada över att vara en del av Prameya Foundations värdefulla arbete och ser fram emot att göra en positiv inverkan tillsammans. Genom detta samarbete stärker vi vårt engagemang för hållbar utveckling i fattiga byar i Indien. När ni handlar av oss, bidrar ni samtidigt till dessa sociala projekt som vi finner så viktiga. Tack!

 

RELATED ARTICLES

Lämna en kommentar

Din emailadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

Kommentarer publiceras när de är godkända